Keu6

Coaching & onderzoek

Publicaties en onderzoeken

Analyses (in opdracht van stad Antwerpen) voor onder andere:

-  impactmetingen van diverse evenementen: Sinksenfoor, Bollekesfeest, Antwerp   Ten Miles (2014 tot en met 2017)

- publieksonderzoek Zomer van Antwerpen (jaarlijks van 2010 tot en met 2016)

- publieksonderzoek Plantin Moretus (2015)

- publieksonderzoek Middelheimmuseum (2011)

- publieksonderzoek MAS (2012)

2014: Grote rondvraag bij radio-amateurs in opdracht van Koninklijke Unie van Belgische zendamateurs (UBA)

2011: Profielonderzoek culturele centra in opdracht van stad Antwerpen

2009: Sportparticipatieonderzoek (co-auteur) in opdracht van stad Antwerpen:

2005: Onderzoeksrapport 't Kofschip, evaluatie van een project rond hoogbegaafden: onderzoeksrapport leefgroepen.pdf

2002: Complementariteit in kennistheoretische perspectief, proefschrift tot het behalen van graad van doctor in de wijsbegeerte: Casteleyn_2002.pdf

Cursus sociologie voor inspecteurs politie

Artikels over taal in "De Gemeente"

1998: Brieven schrijven:  brieven schrijven.pdf

1997: Doeltreffend schrijven

1994: ABC van de computer

1990: Voordracht Dag van de Filosofie te Gent

1982: Inspraak in de Bedrijfsorganisatie, Een experiment tot werkoverleg bij de stad Antwerpen