Keu6

Coaching & onderzoek

Onderzoek

Je kan bij mij terecht voor grote of kleine vragen: bijvoorbeeld:

  • Wat leeft er bij de leden van mijn vereniging? 
  • Zijn mijn klanten/leden tevreden?
  • Ik wil snel een online poll doen over een onderwerp bij de leden/klanten
  • Hoe kan ik meer informatie halen uit mijn leden/klantenbestand?
  • Hoe kan ik mijn service beter afstemmen op de noden van de klanten/leden? 

Een eerste verkennend gesprek is altijd gratis en vrijblijvend:

Soorten onderzoek

Elk onderzoek heeft als doel om kennis te vergroten over een bepaalde problematiek.  Daartoe moet steeds informatie worden verzameld. De doelstelling is met deze informatie een concreet probleem te kunnen oplossen of een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.  Onderzoeken kunnen verschillen naargelang: 

  • de aard van de gewenste informatie (beschrijvend, verklarend,...), 
  • de informatiebron (respondenten, literatuur, internet,...) 
  • de methode van informatieverzameling (survey, interviews, desk research,...).  

7-stappenplan

Onderzoek start met een intake, waarbij de onderzoeksvraag wordt scherpgesteld en eindigt met een rapportering van de resultaten.  Het 7-stappenplan is een eenvoudig model om het hele proces te doorlopen.

Analyse en rapportering

Om met de verzamelde informatie een afdoend antwoord te geven op het probleem of de onderzoeksvraag is meestal analyse nodig.  De verschillende puzzelstukjes moeten tot een synthetisch geheel worden samengebracht of verbanden moeten worden verkend en gecontroleerd.  

In een rapportering wordt steeds de volledige methode, het verloop van het onderzoek en de resultaten opgenomen.