Keu6

Coaching & onderzoek

Analyse

Tijdens de analyse-fase worden alle gegevens bij elkaar gebracht en bewerkt, zodanig dat antwoord kan gegeven worden op de onderzoeksvragen.   De analyse kan synthetiserend of beschrijvend zijn (bij kwalitatief onderzoek, literatuuronderzoek), of verklarend (vaak bij kwantitatief onderzoek) waarbij verbanden worden gezocht en hypothesen getoetst.   Meestal wordt dan gebruik gemaakt van statistische analyses: univariate analyse, multivariate analyse, clusteranalyse etc.

Rapportering

In de rapporteringsfase worden de eerste inzichten/resultaten gepresenteerd met behulp van een powerpoint presentatie.  Meestal levert dit nog extra vragen op, die dan in een aanvullende analyse worden behandeld.  Het uiteindelijke eindrapport kan bestaan uit een powerpoint presentatie of een uitgeschreven word-rapport