Keu6

Coaching & onderzoek

Data-analyse

Uit bestaande databronnen (bijvoorbeeld een leden- of klantenlijst) kan vaak al veel informatie gevonden worden.  Zo kan je bijvoorbeeld onderzoeken wat de gemiddelde leeftijd, woonplaats is van je leden of klanten.  Als de data bovendien informatie bevat over koopgedrag kan je ook klantprofielen opstellen of doelgroepen onderscheiden.

Online onderzoek

Online bevragingen zijn een snelle manier om de mening te vragen aan een groep mensen.   Via online bevragingen kan je ook de tevredenheid meten.

 

Focusgroepen of interviews

In focusgroepen of interviews kan gepeild worden naar verwachtingen of wensen van leden of klanten.  

Deskresearch

Om te weten welke inzichten of materiaal er over een bepaald onderwerp bestaan, kan je via deskresearch verschillende bronnen bij elkaar zoeken: via internet, bibliotheken enz.